Doporučená literatura

KNIHOVNA

Autoři dále uvedených titulů jsou jak nezednáři, tak i zednáři, kteří působili v různých dobách a různých zemích. Vyjadřují se v širokém spektru názorů a uvádějí mnoho faktů, jež jsou často jednostranné i vzájemně si odporující. V žádném případě nevyjadřují oficiální stanovisko VLČR.

Knihy, jejichž autory jsou (s vysokou pravděpodobností) “regulérní” zednáři

Boucher, J., Zednářská symbolika, Trigon, Praha 1998
Gintl, Z., Svobodné zednářství, Volná myšlenka, Praha 1926
Knight, Ch., Lomas, R., Klíč k Chíramovi, ARGO, Praha 1998
Lennhoff, E., Svobodní zednáři, Petrklíč, Praha, 1993
Lešehrad, E., Čeští hudebníci – zednáři, Legiografie, Praha 1933
Lešehrad, E., O založení české zednářské lóže “U tří korunovaných sloupů v Or. Praha” r. 1905, Legiografie, Praha 1935
Lobkowicz, P. F., Legenda svobodných zednářů, Ivo Železný, Praha 1996
Mašlaň, F., Dějiny Svobodného zednářství v Čechách, Kawana, Praha 1993
Mucha, A., Svobodné zednářství, Volná myšlenka, Praha 1924
Robinson, J. J., Zrozeni v krvi, Votobia, Olomouc 1996
Smažík, R., Kanálka, A. Malíř, Král. Vinohrady 1911
Staré povinnosti Svobodných zednářů, CAD Press, Bratislava 1993
Strejček, V., Zednáři, jejich historie, tajemství a duchovní cesta, Unitaria, Praha 1996
Symbolika svobodných zednářů (její vznik a význam), Professional publishing, 2000
Volf, J., Pokusy o obnovení svobodného zednářství v Čechách v l. 1848 – 1914, Věstník Král. Čes. Spol. nauk, Tř. I. Roč. 1933
Spisy vzešlé z “neregulérních” dílen
Antonín, L., Moudrost-Síla-Krása, NK ČR, Praha 2003
Cesty Svobodného zednářství, Petrklíč, Praha 2001
Ort, P., Svobodné zednářství, ARISTA/EPOCHA, Praha, 2001
Srb, T., Řád svobodných zednářů 1 – Individuální cesta k poznání skryté skutečnosti, Eminent 2001
Srb, T., Řád svobodných zednářů 2 – Symbolika jako prostředek hledání světla, Eminent 2003
Srb, T., Řád svobodných zednářů 3 – Iniciační cesta skotského ritu starého a přijatého, Eminent 2009

Literatura psaná nezednáři

Beránek, J., Tajemství lóží, Mladá fronta, Praha 1994
Beresniak, D., Slobodomurári – stavitelia svetla, Sofa, Bratislava 2002
Borovička, M., Tajné dějiny zednářských lóží, Ottovo nakl., Praha 2003
Čechurová, J., Čeští svobodní zednáři ve XX. století, Libri, Praha 2002
Haubelt, J., Studie o Ignáci Bornovi, UK, Praha 1972
Kischke, H., Andicz, H., Haubelt, J., Svobodní zednáři, ETC Publishing, Praha 1997
Ridley, J., Svobodní zednáři, BB/art, 2004
Stibral, J., Zednáři, Artforum – jazzová sekce, Praha 1994