Zajímavosti z historie lóže

2 posts

Rituální mísa zednářů skotského ritu Olomouc

Rituální mísa Svobodných zednářů – Vlastivědné muzeum v Olomouci

Okrouhlá rituální mísa s profilovaným pláštěm byla vyřezána z lipového dřeva, s mírně vyhloubeným okrajem a usazena na podstavci z dvanácti volů, symbolizujících sílu a trpělivost, jejichž hlavy tvoří kruh. Jedná se o tzv. bronzové moře vztahující se k Šalamounovu chrámu, prvnímu židovskému chrámu v Jeruzalémě. Na dně nádoby mísy jsou dva okrouhlé otvory, do nichž byla vsazena dřevořezba sv. Ondřeje na kříži.